Vilkår for bruk av tjenesten


1. Innledning

Mobilbørsen er en tjeneste eiet og driftet av Interface Zero AS.

Denne avtalen regulerer forholdet mellom tjenesten Mobilbørsen (heretter vi/tjenesten), formidlede tjenester og brukere. Ved å bruke tjenesten samtykker du med vilkårene i denne avtalen.

Definisjoner:

"Operatør" refererer til telefonselskaper som presenteres i tjenesten.
"Partner" refererer til en operatør Mobilbørsen har et teknisk og/eller økonomisk samarbeid med.
"Bruker" refererer til enhver som bruker tjenesten.
"Bestilling" betyr en tjeneste du bestiller direkte i tjenesten, eller videresendes til hos en partner.

2. Tjenesten

Tjenesten formidler priser på telefonabonnementer og supplerende tjenester, inkludert men ikke begrenset til, mobiltelefoner.

3. Leveranse av bestilling

Tjenesten formidler etter beste evne de til enhver tid gjeldene priser hos operatører/partnere. Mobilbørsen garanterer ikke at priser til enhver tid er riktige og er ikke ansvarlig overfor feil i våre data. Mobilbørsen skal etter beste evne og snarest mulig etter de har blitt gjort kjent med forholdet, korrigere eventuelle feil.

Våre partnere kan til enhver tid avvise en mottatt bestilling på bakgrunn av tidligere kundehistorikk, ikke godkjent kredittsjekk, feil i priser eller av andre relevante årsaker.

4. Kundeservice

Spørsmål angående tjenesten skal rettes direkte til Mobilbørsen. Brukere skal ikke kontake partnere eller andre med spørsmål om bruk av tjenesten. Operatører og partnere har ingen oversikt over tjenesten og har heller ingen forpliktelser til å besvare slike henvendelser direkte. Feil i tjenesten og innhold skal formidles direkte til Mobilbørsen, som selv vil ta kontakt med partnere om nødvendig for å korrigere feilene.

5. Kundeforhold og ansvar

Mobilbørsen formidler kun informasjon som innhentes direkte fra våre partnere eller på annen måte for andre operatører. Alle kundeforhold er mellom bruker og våre partnere. Mobilbørsen har ingen kundeforhold med brukeren og er således ikke ansvarlig for hverken leveranse, tap eller skade i forbindelse med en bestilling. Bruker er selv ansvarlig for å påse at riktig informasjon formidles videre til våre partnere ved bestilling.

Mobilbørsen er ikke ansvarlige for tekniske, eller andre feil i tjenesten og er ikke på noen måte økonomisk eller juridisk ansvarlig for slike problemer eller følger av de.

6. Angrefrist

Bruker har normal angrefrist i henhold til kjøpsloven på bestillinger gjennomført via tjenesten eller hos våre partnere. Ved å endre operatør/abonnement frasier brukeren seg en tjeneste som muligens ikke lenger er tilgjengelig, og dermed ikke kan gjenopprettes. Bruker er derfor inneforstått med at angrefristen gjelder for bestillingen, uten at dette gir rett til tilbakeføring av tidligere abonnement/kundeforhold.

Dersom du ønsker å benytte angrefristen, skal slike henvendelser rettes direkte til operatøren du opprettet et kundeforhold med.

7. Personvern

Mobilbørsen oppbevarer og håndterer alle opplysninger i henhold til personopplysningsloven.

8. Misbruk

Det er ikke tillatt å utføre bestillinger for andre personer enn de du har eksplisitt forhåndssamtykke fra eller juridisk rett til. Det er ikke lov å bruke tjenesten, eller informasjon som presenteres her, til noen form for økonomisk vinning utover det tjenesten er beregnet til. Enhver misbruk av tjenesten vil bli anmeldt. Brukere som misbruker tjenesten vil våre økonomisk og juridisk ansvarlig overfor tap påført andre.

9. Immaterielle rettigheter

Tjenesten er kun for privat bruk. Det er forbudt å kopiere eller å direkte eller indirekte bruke innhold fra tjenesten uten skriftlig samtykke. Informasjon som ligger i tjenesten kan innhentes direkte fra operatører og partner om ønskelig og all bruk av våre kalkulasjoner og andre unike tjenester er strengt forbudt.

10. Endringer

Vi forbeholder oss retten til enhver tid å kunne endre denne avtalen. Endringer har ikke tilbakevirkende kraft og gjøres tilgjengelige på tjenesten så snart de trer i kraft.

Relaterte saker:Del denne siden!


Hjelp oss å bli bedre kjent ved å dele denne artikkelen med venner og kjente.
  • Del på Facebook
  • Del på Google+
  • Del på LinkedIn
  • Del på Twitter
  • Del på Pinterest

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrevet

Skriv inn e-post


(Sist endret: 28.05.2017 14:49)

Copyright © 2018 Mobilbørsen AS. All rights reserved.