Hva vil det si å være Mobilbørsen partner?


Mobilselskap som samarbeider med Mobilbørsen har inngått en avtale med oss om alltid å sørge for at vi har komplett og oppdatert prisinformasjon om deres mobilabonnement.

Dette gir et ekstra nivå av sikkerhet for at den informasjonen vi tilbyr om deres produkter til enhver tid er korrekt og kvalitetssikret.

Det å være partner med oss vil derfor si at mobilselskapet ønsker å bidra til et åpent marked, der komplett og utvetydig informasjon er tilgjengelig for alle. Det gir oss også mulighet til å være i forkant av markedet, ved at vi kan tilpasse tjenesten til nye produkter som kommer.

Vi krever at våre partnere er seriøse, opptrer ryddig og at det er samsvar mellom produktinformasjon og faktura. Vi inngår kun partneravtaler med mobilselskap vi mener er sikre og trygge valg for våre brukere.

Vi håper også at du som forbruker setter pris på jobben vi gjør og de mobilselskapene som velger å være partner med oss. Det er viktig for markedet som helhet at alle konkurrer på produkt og kvalitet, og dermed sikrer innovasjon i markedet, fremfor defensiv markedsføring basert på merkevare.

Gjør jobben din som forbruker, velg smart!

Copyright © 2018 Mobilbørsen AS. All rights reserved.